Maskinfabrikk

Maskinfabrikk byr på mange muligheter

Maskinfabrikken Hyton tilbyr dreiing, honing, sliping, fresing og boring med mange muligheter – ikke minst fordi vi har både kompetanse, maskinpark og erfaring til å håndtere både standardstørrelser og emner med mer spesielle dimensjoner.

Boring er ikke bare boring …

Hyton håndterer de fleste former for boring – f.eks. utboring, oppboring, utboring av rør, langboring, aksial boring, senterboring, out-of-center-boring, langhullsboring, ejektorboring og STS.

Dreiing av både korte og lange emner

Når det gjelder dreiing, er allsidigheten den samme med dreiing ved både vanlig og stor dreiebenk. Vi har både plass og verktøy som skal til for å dreie store og lange emner.

Honing – et spesielt spesialområde

Honing er et av Hytons spesialområder, fordi vi gjennom en årrekke har bygget opp både maskiner og kompetanse på området, slik at vi kan håndtere og hone også svært store og lange emner. Alltid med nødvendig presisjon. Hyton arbeider bl.a. med honing, sliping, centerless-sliping, CS-sliping, polering og innvendig sliping.

Hyton har stort råvarelager

Hytons store råvarelager gjør det mulig å levere reparasjoner fra dag til dag.