Om Hyton

Hyton produserer, bearbeider og reparerer rør, stempler og sylindre. 

Hyton har i flere tiår spesialisert seg på produksjon og bearbeiding av rør, stempler og sylindre.

Vi honer rør og stempler med stor presisjon, også på svært store emner. Vi produserer dessuten spesialsylindre og reparerer alle typer sylindre.

Vi er samtidig underleverandør for og samarbeidspartner til en rekke virksomheter som produserer eller reparerer sylindre – uten å ha den samme spesialiseringen som Hyton når det gjelder mer spesielle emner.

Vår spesialitet er å dreie, bore ut og hone lange emner.

Hyton jobber bl.a. med følgende produkter og løsninger: honing, hydrauliske sylindre, kjølerør, f.eks. til næringsmiddelindustrien, langhullsboring, spesialsylindre, utboring av rør og dreiing av store/lange emner på opptil 13 000 mm.

Maskinfabrikk – og allsidig sparringspartner

Hytons spesialkompetanse innen rør, stempler og sylindre er bare ett av aspektene ved arbeidet vårt. Vi er også en allsidig sparringspartner. I den delen av Hyton som fungerer som maskinfabrikk, er godt gammeldags håndverk en spesialitet som løser mange typer oppgaver. 

Her tilbyr vi et bredt spekter av ferdigheter som gjør oss til en fleksibel og ofte kreativ samarbeidspartner når spesielle oppgaver skal løses.

Maskinfabrikken arbeider bl.a. med dreiing på stor dreiebenk og av store emner, samt honing, sliping og boring i flere former – f.eks. langhullsboring.

Hytons historie – fra heiser til ny profil

Hyton har eksistert som maskinfabrikk og spesialvirksomhet siden 1981, da utgangspunktet var produksjon av heiser og lifter. Hyton er en videreføring av virksomheten Lifton, som produserte heiser fra midten av 1960-tallet.

Alt av teknologi og know-how som Hyton i dag omsetter på en rekke områder, er basert på erfaringene fra denne produksjonen. For eksempel en spesiell teknikk som honing, som Hyton mestrer med stor nøyaktighet.

Også når det gjelder større og lengre emner. Arbeidet med lifter/heiser har samtidig gitt mye og omfattende erfaring med både små og store sylindre og rør, som vi i dag både reparerer og produserer etter kundens spesifikasjoner og ønsker.

Det finnes fortsatt mange Hyton-/Lifton-heiser som Hyton leverer reservedeler til. Produksjonen begrenser seg i dag til heissylindre og delelementer. Hyton fungerer samtidig som en spesialisert grossist med tilgang til en lang rekke reservedeler til heiser.

Siden nedtoningen av produksjonen av heiser/lifter har Hyton hatt en sunn utvikling i retning av en rekke andre oppgaver. Hytons profil er derfor i dag annerledes, selv om teknikk, kunnskap og kompetanse er basert på vår opprinnelige erfaring.